+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

48+ Top Ứng Viên Ngành bán dẫn Tại Taiwan trong Tháng Bảy 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Ngành bán dẫn đang tìm việc trong Tháng Bảy 2024 tại Taiwan bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Al Mohammed Alaa

Ngành bán dẫn
location Taiwan

- Professional Internal auditor, Tax consultant, Financial analyst & Accounting manager experienced more than 12 years at "Big Four" and international companies, with a proven history of preparing financial statement, bookkeeping, internal &external audit, zakat, tax & VAT inspections, classification, risk management, prevent fraud and manipulation & preparing Withholding tax. Which includes contracting sectors, construction, hospitals, healthcare, wholesale, retail &services sectors. - Searching for a challenging managerial position with a reputed organization for making a significant contribution to the organizational success .

Project Manager Design Marketing Management Sales & BD & Account Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Thanh Phong

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Thành tích “Quản lý xuất sắc năm 2022”. Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. • 8 năm kinh nghiệm, bao gồm làm việc cho sếp nước ngoài tại tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn top 50 Forbes Việt Nam (doanh thu 9 300 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận 2 700 tỷ đồng / năm). • Kinh nghiệm quản lý trên 180 dự án với hơn 750 đầu công việc. • Kinh nghiệm lập báo cáo quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động các công ty thành viên. • Thế mạnh: (1) xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hành động; (2) tổ chức - điều phối; (3) quản lý dự án; (4) phân tích hệ thống, qui trình; (5) cải tiến tinh gọn. • Học vấn (IQ, EQ 140): Thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ISE-HCMUT, Quản trị kinh doanh BA- UEH, Phân tích kinh doanh (Đại học Stanford, Pennsylvania, ...). • Ngoại ngữ: tiếng Anh (thuần thục), tiếng Trung (cơ bản, HSK 2). • Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng phân tích dữ liệu. • Nhận xét của các giám đốc, đồng nghiệp: người đáng tin cậy, tận tâm, năng động, thông minh, chăm chỉ và sáng tạo (chi tiết tại https://

Project Manager Design Management Sales Leader Technical Architect Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Michael Koh Jia Hao

Ngành bán dẫn
location Taiwan

A recognised member of the CA Singapore and ACCA member with over 10 years of professional experience in the Finance Industry who has proven track record of working autonomously as well as leading teams to ensure company financial objectives are met, with the required quality, timeframes, and profitability goals achieved. A proactive communicator who can build relationships at all levels both internally and externally. Always proactive in taking on new work and complex challenges.

IT Business Analyst Design UI/UX Designer UI/UX Designer HR, Administrator, Education Business Development
avatar-candiate-no-gender

LE THAO

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Singal Manav

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Around 24+ years of total experience in information technology with strong technical and solution focus. 12+ years of experience in Project and Technology Management and more than 6 years in Leadership Role. Expert with I/ML,Python,Django and IOT.

IT Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Product Manager
avatar-candiate-no-gender

LE THIEM

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

GIANG SON GIANG SON

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) General Manager
avatar-candiate-no-gender

DOAN KHAC LAM

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

NGUYEN MINH

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

LE HOANG MINH

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

LUU CHI CUONG

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Pham Dang Vuong

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

NGUYEN THE KHUONG

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

HR, Administrator, Education Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Thiện Toàn

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Van Nhu Quynh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

An Nguyen Hoang

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Senior software developer with 10 years of experience in designing, developing, and testing software applications. Strong knowledge in C++, OOP concepts, Design principles & patterns. Knowledge of advanced level programming in C++ including smart pointers, multithreading, thread synchronization, multi-processing, concurrency, and TCP/IP Socket Programming. Experience in: Java, PHP, Python, Javascript. Database experience: MySQL, SQL Server. Thorough knowledge of game programming, development, optimization, debugging, and troubleshooting methods. Good experience in graphics programming, 3D programming, and mathematics. Good experience in using versioning tools: SVN or GIT. Experienced in working on Agile/SCRUM projects. Good experience in software development on Linux OS environment. Have good experience in using Batch script/Shell script. Experienced in using Azure cloud. Experienced in using docker. Working experience in Qt/Qml

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Son Nguyen

Ngành bán dẫn
location Taiwan

>5 years exp

IT Backend Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers
avatar-candiate-no-gender

Thai Bui Van Thai

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Summary  18 years of experience in software industry.  More 12 years as Team Leader, Project Manager, Head of Engineer CTO  Domain: Market research, Insurance Tech, Oil and Gas Industry, Nuclear Plan, Health Tech, Fin Tech, Property Tech.  Experience working with EU ( Denmark, Norway, France) and USA.  Build and manage development team, release high quality, scalable  Knowledge as well SDLC.  Having business mindset, apply right technical for busin

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Ngô Hiệp

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Experience: 7 years of managing and operating an independent unit; 7 years of experience in banking and financial risk management, human resource management, business development. - 3 years of independent management and operation of the unit/factory, responsible for all human resource activities - production - business - finance - functional agencies of the unit/factory - 4 years as an independent executive manager/director of the bank's transaction office. - 3 years of Sales Manager and 4 years of senior banking specialist. - Recent job: Currently working for Tran Hong Quan Petroleum Co., Ltd with 4 departments and 70 employees, in charge of all production - business - operation - finance - agencies 3 provinces of Nam Dinh, Thai Binh and Ha Nam. Take full responsibility for all activities at the management unit. - Strengths: Managing and operating the unit independently. Quick adaptation, high sense of responsibility. Handle jobs flexibly, with self-discipline to aim for goals.

Project Manager Design Marketing Strategy Planner Management Business Development Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Phung Huy

Ngành bán dẫn
location Taiwan

1. Ngắn hạn (6 tháng): Góp phần tạo ra giá trị chung cùng doanh nghiệp. 2. Trung hạn (1 năm) : Được thử thách ở môi trường tốt - tạo thu nhập bền vững. 3. Dài hạn (3 năm): là một CEO giỏi - gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp - thu nhập tốt.

Project Manager Management Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Finance, Accounting Chief Operating Officer (COO) Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Hung Bien Le Anh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

OBJECTIVE Try to learn as much as possible and do may best in order to accomplish my task. Develop my skills with development of company, I want to prove myself.

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Tra Nguyen Thi Van

Ngành bán dẫn
location Taiwan

SKILLS: - NodeJS Javascript, Jquery, Angularjs, Angular 8 - MEANjs, Loopback, Nestjs - Bootstrap 3-4, html, css. - C#, ASP.NET (Webform, Winform, MVC) - MSSQL Server, MongoDB, PostgreDB - Visual studio 2017 - TortoiseSVN, Git - Unreal Engine 4.19

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Lê Minh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

- 10+ years of experience in managing and developing dynamic web application projects(20+ projects) - 6 years of experience in managing and developing mobile application projects(15+ projects). - 2 years of experience in managing and developing wearable devices (03 Smart Watch projects). - 5 years of experience in managing and developing decentralization technology - Blockchain, Crypto-currencies, Crypto Wallets, Trading & Exchanging Platform(DEX), Driving ecosystem, Smart Contract, NFTs... - 2 years of experience in managing and developing Big Data and AI projects. (ProTech(Real Estate Valuation Module) - FinTech(P2P Lending)

Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Dat Nguyen Tan Thanh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

BA in University of Social Sciences and Humanities • English language 2. MBA at Solvay Business School • Business Administration

IT C, C++ Developers Business Analyst HR, Administrator, Education Business intelligence (BI) Engineer Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Minh Le

Ngành bán dẫn
location Taiwan

A quick introduction about himself, could be written as these following keyword: Program management, Engineering managerment, Business and Stratery development, and Digital transformation management. In term of his administration, computer science founddation, and his vision, wil grow up his business massively by applying his digital transformation experience.

Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Dũng Đồng Huy

Ngành bán dẫn
location Taiwan

- Building electronic contract (OnSign) by ASP.Net MVC 5, .Net Core 5, Postgresql 10, MongoDB - Building electronic bill (OnInvoice) by ASP.Net MVC 5, Postgresql 10 - Building mobile application NOVAON Money by ReactNative, SQL Server 2012 - Cache by Memcache, Redis - OS: Centos 7, Window server 2018 - Administrator Google Cloud Instance - Team management by Agile Scrum

Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Võ Hoàng Oanh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

• I hope to find find a stable job that I can find myself passionate about to commit and devote myself to in long term. • I believe I can give everyone a good time and bring positivity to the workplace with my cheerful sel

Project Manager Design UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management
avatar-candiate-no-gender

Tuan Minh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Database Engineer & Graphic Designer

IT Backend Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers Android Developers C, C++ Developers
avatar-candiate-no-gender

Cong La

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Software developer with 7 years’ experience of designing, developing, testing, maintaining software. Looking to leverage my experience and knowledge into a new environment.

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Thanh Vuong Tien

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Got 15 years of solid experiences in finance and accounting, including account payables, account receivables, internal audit, financial management, budget and forecast, financial analysis, set up and implement accounting processes, procedures and policies.  Experience in IFRS, VAS  Integrity, data driven decision, business result oriented, digitalization mindset.

IT Database Administrator Business Analyst HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Telesales Business intelligence (BI) Engineer
avatar-candiate-no-gender

Hoang Anh Le Mai

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Hoang Anh is the best candidate for this role. She holds a Master's Degree in Economics and a Bachelor's Degree in Computer Science, along with many years as a technology expert and business manager at many well-known organizations such as JSC, TEK,...

IT Software Engineer Business Analyst Business intelligence (BI) Engineer Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Thinh Nguyen Chuong

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Mr. Thinh has 19 years of experience in managing many large and specialized business projects in the fields of technology and finance. He has 2 master's degrees in IT and finance with a high sense of responsibility and good communication skills.

IT Backend Developers Devops Engineer Full Stack Developers .NET Developers #.Net Core Developers Database Administrator
avatar-candiate-no-gender

PHAN THANH VIET

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Quan Tran

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Senior Product / Project Manager, Delivery manager, Country Operation Manager Including 10 years in Senior Business Analyst and Product manager: contact with clients on requirement: to make sure the team understand full requirement from customers on product and delivery product on time.  QC team management: manage QC team to perform testing.  3-month experience working on-site as java developer in Thai Land (Japanese Company)  2.5 years’ experiences working on-site as Project Manager in Ireland (Galway), work for Nortel Company (Canadian Company)  Participate in technical training course in Switzerland (Zurich).  On-site working as PM position in USA, Australia and Singapore.  Over 8 years’ experiences to setup and fit-out office and manage all activities of the software company to play the roles as Operation Manager and Country manager positions (Recruitment management, Employee management, Agile coaching for the start-up Companies).  Over 10 years’ experiences on Agile Methodo

IT Backend Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers Android Developers C, C++ Developers
avatar-candiate-no-gender

Long Nguyen Thanh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Proficient IT skills: Power BI, ETL rawdata, Sql query, Python in connecting BI with Database. ● Capable of handling computer crashes. ● Familiarity and proven capability in using php, html, css, photoshop. ● High teamwork spirit, still effective and efficient individual working. ● Able to work in a high pressure environment. ● Outgoing, friendly and supportive personality. ● Quick adaptability. ● Basic English communication skills.

IT Backend Developers PHP Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers Android Developers
avatar-candiate-no-gender

NGUYEN CHU YEN PHUONG

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Danh Nguyen Tran Van

Ngành bán dẫn
location Taiwan

SKILLS, EXPERIENCE  Applications, infrastructure, system development, optimization and lifecycle management.  Project management: Define, source, estimate and allocate required project resources, budgets, delivering.  Build customer value and satisfaction.  Take ownership.  Influencing and leading.  Vendor management.  Planning and organizing.  Co-ordination and negotiation.  Workflow knowledge.  Agile, scrum knowledge.  ERP systems experience.  Reporting, analyzing and forecasting  Study new technologies, training and presentation.  The ability to interact effectively with all levels of management.

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Giang Hoa Nguyen Dinh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Experienced with all stages of the development cycle for dynamic customer projects. Well- versed in several programming languages, including Java, C#, VB.Net, JavaScript, PL/SQL, and testing processing. Experienced in System Windows, Linux OS, AWS. Recruitment and building cohesive team workers, having strong analytical, problem-solving, and interpersonal skills.

IT Backend Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers Android Developers C, C++ Developers
avatar-candiate-no-gender

Hall Steven

Ngành bán dẫn
location Taiwan

A leading role model and passionate hands-on leader that has a successful career in delivering operational, transformational, and strategic solutions across occupational health, wellbeing, safety, sustainability, environmental, quality, facilities, business start-up including strategy and operational implementation. Able to provide assurance to leadership teams from SME through to Global Corporation's and £$€billion Projects. A qualified coach demonstrating the capability to train, mentor and motivate large multi-cultural, cross-functional teams across global operations to develop and maintain quality-focused, safe and incident free workplaces, this hardworking professional is a strong leader with natural authority, excellent communication skills and a clear focus on enterprise objectives. My cultural and behavioural safety experience has helped me to develop tools and training programs to address unsafe behaviours and induce a positive long-term culture change across businesses and pr

Project Manager Design Management Technical Architect Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Trần Vương

Ngành bán dẫn
location Taiwan

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, this CV correctly describes myself, my qualifications, and my experience. I understand that any wilful misstatement described herein may lead to my disqualification or dismissal, if engaged.

Project Manager Design Management Technical Architect QA, QC, Tester QA, QC, Tester QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Vo Thi Tam Dan

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Experience and dedicate for over 5 years in Financial Industry. Constantly meet and exceed all KPIs criteria and achievements as well as receive 200% of positive compliments. Recognized as Top Performer both of Financial and Non-Financial outcomes, I am aiming at management positions in the Banking and Finance industry. As a well adaption and eager-to-learn person, I am well-equipped to contribute my expertise to the organization.

Project Manager Design Marketing Management Business Development Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

BUI THI HIEN ANH

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Huỳnh Ngọc Kim Minh

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Hoang Vu

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

PHAM YEN QUYEN

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Thị Xuân Thy

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Do Quang Thang

Ngành bán dẫn
location Taiwan

I am a business person, I like to interact with customers and travel. Through many positions and jobs, I have always kept a philosophy in everything I do, that the customer is at the heart of every business model. Look at a business model from the customer's perspective. That mindset has helped me learn a lot about marketing, branding, and customer experience.

Project Manager Design UI/UX Designer Marketing Marketing Strategy Planner Management Business Development
avatar-candiate-no-gender

Tôn Dương

Ngành bán dẫn
location Taiwan

Graduated from RMIT University in Business Commerce (Global Degree from Austrialian University).  Almost 7 years experiences as CEO's assistant manager (from 2016 until now) in charge of 27 projects with total GFA up to 714,429 m2 area (highest contract value up to $24,6M).  5 years experiences as Project Management Lead (from 2018 until now) and project successful bidding ($15M usd investment) to achieved preferential IRC, ERC from Government (SHTP) (11,444 m2 area).  4 years experiences as Business Development Manager (from 2012 to 2016) and build a FB Group for 2000+ comsumers & organized 1000+ business events with scale of 100 - 2000 audiences.  Experiencing & Understanding variety of industry fields: industrial construction, high-tech start- up, Real Estate (purchasing & leasing), FMCG, Retail, Health & Beauty, IT & websites, etc.  11 years of working experiences in business, marketing and events major.

Project Manager Design Management Technical Architect Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Graphic Designer