+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên HR, Administrator, Education Tại Dong Thap trong Tháng Bảy 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên HR, Administrator, Education đang tìm việc trong Tháng Bảy 2024 tại Dong Thap bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Michael Koh Jia Hao

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

A recognised member of the CA Singapore and ACCA member with over 10 years of professional experience in the Finance Industry who has proven track record of working autonomously as well as leading teams to ensure company financial objectives are met, with the required quality, timeframes, and profitability goals achieved. A proactive communicator who can build relationships at all levels both internally and externally. Always proactive in taking on new work and complex challenges.

IT Business Analyst Design UI/UX Designer UI/UX Designer HR, Administrator, Education Business Development
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Thanh

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

Good applicant

HR, Administrator, Education Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Tú Ngọc Hoàng

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Minh Trang Nguyen

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communcation in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thế Trung

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Bích Trang Từ Thị

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

kinh nghiệm làm việc tốt

HR, Administrator, Education HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Yến Trần Thị

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Tự Y Trương Nguyên

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in english

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Chi Phạm

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter
avatar-candiate-no-gender

Hồng Hà Trương

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thu Thuy Tran

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Linh Dang Nguyen

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Hà Trần

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education Recruiter
avatar-candiate-no-gender

Lan Anh Nguyen Thi

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- Good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter
avatar-candiate-no-gender

Hoang Oanh Lương

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- Good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Trang Nhung Nguyễn Thị

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- Good communication in English

HR, Administrator, Education Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

MANH NGUYEN TUAN

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- Good communication in English

HR, Administrator, Education Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Nghi Nguyen

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- Good communication in English - Good experience - Expect salary:

HR, Administrator, Education Recruiter
avatar-candiate-no-gender

Thuỷ Phạm

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- good communication in English - Expect salary: 2200 - Onboard: ASAP

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Như Quỳnh Phan Nguyễn

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Dinh Diễm Lê Thanh

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

kinh nghiệm làm việc tốt

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thuỷ Phạm

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

kinh nghiệm làm việc tốt tiếng anh tốt

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thy Nguyễn

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

kinh nghiệm làm viêc tốt tiếng anh tốt

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thiên Khôi Trần

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Quế Anh Trương

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Trần Hoàng Thuỳ Giang

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Sơn Võ

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Recruiter Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hân Hà

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Chiến Thắng Lê

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Hiền Lương Nguyễn Thị

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Minh Tính Trần

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

Human Resources Manager

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

NGOC YEN Dang

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

Good communication in English

HR, Administrator, Education Embedded Developers
avatar-candiate-no-gender

Bích Ngọc Võ Thị

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Nhật Quỳnh Võ Phương

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thu Hang Nguyen Thi

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thanh Quan Tran

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

HỒNG NGỌC NGUYỄN

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

IT HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Do Thanh

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

She had experience in sales b2b and good at English

HR, Administrator, Education General Manager
avatar-candiate-no-gender

Minh Quan Vu

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- 3+ years of working experience - Skill: presentation, pitching, solving problem, communication, MS, self-management - English: IETLS 7.5 - Open to new opportunities (notice period: to be confirmed)

Marketing Digital Marketer HR, Administrator, Education Content Marketer, Copywriter Brand Marketer
avatar-candiate-no-gender

Chính Nguyễn Xuân

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

UV tiếng Anh lưu loát, kinh nghiệm phù hợp làm mảng Edtech

HR, Administrator, Education Business Development Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Thị Hiền Nguyễn

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- kinh nghiệm dạy môn toán, nhưng không đủ kinh nghiệm nên muốn thử sức ở lĩnh vực vận hành

HR, Administrator, Education
avatar-candiate-no-gender

Thanh Quân Trần

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Thanh Sơn Bùi

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Thu Hà Đỗ

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- Có kinh nghiệm tuyển dụng nội bộ, phỏng vấn, sàng lọc hồ sơ, sử dụng các nền tảng tuyển dụng như Glints, YBox, LinkedIn, Facebook. Ngoài ra có kinh nghiệm admin và tư vấn cho trung tâm tiếng anh. - Điểm mạnh: Tiếng Anh tốt, kĩ tính, phối hợp làm việc nhóm, cẩn thận và chi tiết, thích ứng và học hỏi nhanh. - Mong muốn làm việc trong môi trường đa quốc gia, được học hỏi và chỉ bảo hêm về công việc, lĩnh vực này.

HR, Administrator, Education Recruiter
avatar-candiate-no-gender

Thanh Mai Ly

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Hang Dao

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Thu Hà Nguyễn Thanh

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Chi Thien Bui Ngoc

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner
avatar-candiate-no-gender

Lộc Lìn Lầu

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

- good commnication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Trường Dự Võ

HR, Administrator, Education
location Dong Thap

good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager Administrative Assistant, Secretary