+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Như Huỳnh - Headhunter51149

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 154 ứng viên
Icon cup 12 phỏng vấn
Icon health 2 offers


Hi there! I've been working as a Headhunter on Recruitery since January 2024. My goal is to help employers find the best candidates by evaluating their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them for the job. I also assist candidates in finding suitable employment and developing their career paths by understanding their goals and abilities. Being connected and working with you is my honor.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Như HuỳnhCông việc đã hoàn thành (2)

  • 03/06/2024 10:34 SA
    Icon placement Placement for Engineering Manager
  • 04/03/2024 03:39 SA
    Icon placement Placement for Principal Software Engineer (TypeScript)

Việc làm đang mở

C++ Developer

8.000 - $11.600
IT C, C++ Developers

Như Huỳnh

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Support Engineer

Lên đến $4.500
IT Software Engineer

Như Huỳnh

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior QA Engineer

Lên đến $2.300
IT QA, QC, Tester

Như Huỳnh

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Technical Architect

Thương lượng
IT Other Software Engineer

Như Huỳnh

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer