+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Mẫn Thiên Lưu - Headhunter50615

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 23 ứng viên
Icon cup 0 phỏng vấn
Icon health 0 offers


Hi, I joined Recruitery since 12 2023 and currently working as a Recruitment Consultant on Recruitery. I have group HR FREELANCER about 200 members My objective is to help Employers in locating the best candidate by assessing their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them to the job. On the other side, I also assist candidates in their search for suitable employment, as well as in the development of their career path and future, by knowing their goals and abilities. Feel free to contact me.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Mẫn Thiên LưuCông việc đã hoàn thành (0)


Việc làm đang mở

Relationship Manager (Private Client)

Lên đến $2.000
HR, Administrator, Education Finance, Accounting Management

Mẫn Thiên Lưu

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer