+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Luna HR - Headhunter25125

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 125 ứng viên
Icon cup 23 phỏng vấn
Icon health 8 offers


A debutant in recruiter role with a can-do attitude, adaptability, ambition, and knowledge in manufacturing industry. My career goal is to manage an agile team to deliver messages and solutions to business partners in creating the greatest opportunities for candidates future career development.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Luna HRCông việc đã hoàn thành (8)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer