+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Leo Long - Headhunter25240

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 109 ứng viên
Icon cup 22 phỏng vấn
Icon health 8 offers


Have 3 year of experience in the field of talent acquisition. Orientation the next 5 year will become a senior talent acquisition in the finance and banking field. Strong point at communication, sourcing, negotiation,...

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Leo LongCông việc đã hoàn thành (8)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer