+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Harper Ho - Headhunter25136

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 225 ứng viên
Icon cup 43 phỏng vấn
Icon health 13 offers


With a formal background in Human Resources fields, I have over 3 years of experience in Talent Acquisition and Employer Branding in the information technology and services industry.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Harper HoCông việc đã hoàn thành (13)


Việc làm đang mở

Senior Designer

1.700 - $2.200
Design Other Product Designer

Harper Ho

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Senior Technical Architect

Thương lượng
IT Other Software Engineer

Harper Ho

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer