+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Christin Le - Headhunter25258

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 299 ứng viên
Icon cup 50 phỏng vấn
Icon health 18 offers


Experienced in Talent Aquisition|Talent Mapping| Employer Branding| HR Policy| Training |E-hiring project - Has deep knowledge & network in Finance & Banking, Real Estate, Construction and Securities & Investment field - Good communication skills, strong interpersonal and conflict resolution skills - Team management & movtivation skills - Strong analytical and decision-making skills

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Christin LeCông việc đã hoàn thành (18)


Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer