+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Ben Joah - Headhunter25149

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 72 ứng viên
Icon cup 12 phỏng vấn
Icon health 4 offers


- over 16 years of experience in Executive Search - 12 years of experience in IT industry and 12 years in Construction industry

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Ben JoahCông việc đã hoàn thành (4)


Việc làm đang mở

[HN] Business Development Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development

Ben Joah

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer