+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Amelia Pham - Headhunter25165

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 86 ứng viên
Icon cup 21 phỏng vấn
Icon health 7 offers


I have twenty years of experience in TA. both local and international companies.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Amelia PhamCông việc đã hoàn thành (7)


Việc làm đang mở

Production DBA

2.200 - $2.600
IT Data engineer Database Administrator

Amelia Pham

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer