+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Sales Leader Tại Tay Ninh trong Tháng Bảy 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Sales Leader đang tìm việc trong Tháng Bảy 2024 tại Tay Ninh bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Khương Nguyễn

Sales Leader
location Tay Ninh

UV có nhiều năm kinh nghiệm ngành Sales, giữ vị trí quan trọng RSM nên có nhiều mối quan hệ khách hàng tốt

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Duc Loc Nguyen

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Executive Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

KUMAR ANIL

Sales Leader
location Tay Ninh

- Good communication in English

Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Minh Hạnh Hoàng Thị

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Dang Vu

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Truc Nguyen

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Hung Chuong Luu

Sales Leader
location Tay Ninh

Good communication in English

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Hải Anh Ngô

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Việt Thanh Nguyễn Đăng

Sales Leader
location Tay Ninh

I am looking for a new role in Sales inchart nationwide (MT, GT, Horeca, Specialty, Ecommerce, B2B... channel), I would appreciate your support. Please find my working experience in the attached CV. I have 15 year-exp in FMCG/F&B industry with Sales Manger role.

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Phuong Quynh Ta

Sales Leader
location Tay Ninh

Quynh is the best candidate for this position. She graduated with honors from Hanoi Foreign Trade University and has 4 years of experience as a marketing and project development manager at 3 large corporations such as SUNHOUSE GROUP, APEC GROUP & TOPICA.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales Executive Sales Leader Telesales
avatar-candiate-no-gender

Van Binh Nguyen

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Ngọc Tuyền Phạm Thị

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tuyen Nguyen

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales Leader Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Khoi Nguyen Tran

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Gem Huynh

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Mai Pham Thi Hoang

Sales Leader
location Tay Ninh

- Managing all activities at the store: work with the shopping mall/landlord about regulations/working hours/uniform, etc. and cooperate with internal departments, manage operation at the store. - Keep their eyes on managing/consult/guide retail manager about sales number.

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Luyen Nguyen Thi

Sales Leader
location Tay Ninh

I b r ing wit h mys e lf a we alt h o f e xp e r ie nc e in s o ur c ing , p r o c ur e me nt and imp o r t - e xp o r t manag e me nt . So , I wo uld lik e t o d ive r s if y my p r o f e s s io nal s k ills and e xp e r ie nc e s in t his f ie ld s t o o b t ain an e xe c ut ive le ve l manag e me nt p o s it io n in a b ig c o mp any and t o p r o mo t e my b e s t ab ilit ie s t o t he s uc c e s s o f t he c o mp any I will wo r k f o r

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Oanh Nguyen

Sales Leader
location Tay Ninh

04 năm kinh nghiệm Sale B2B, tôi luôn đạt và vượt từ 135% - 160% KPI doanh số/ 04 years of Sale B2B experience, I am always hit over 135% - 160% KPI

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales
avatar-candiate-no-gender

Tuan Lai Minh

Sales Leader
location Tay Ninh

8 years exp

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Ngoc Nguyen Thi Bich

Sales Leader
location Tay Ninh

● Jul. 2018 - Present: Logistics and purchasing manager at Reintechnik Vietnam Co., Ltd ● Sep. 2016 - Jul. 2018: Import-export team leader at Shinyo Logistics Vietnam Co., Ltd ● Jun. 2013 - Sep. 2016: Import – export sales specialist at Hosokawa Alpine Vietnam ● Mar. 2011 - Jun. 2013: Junior Accountant at Levi’s Vietnam Co.,

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Purchasing & Procurement
avatar-candiate-no-gender

Ngô Hiệp

Sales Leader
location Tay Ninh

Experience: 7 years of managing and operating an independent unit; 7 years of experience in banking and financial risk management, human resource management, business development. - 3 years of independent management and operation of the unit/factory, responsible for all human resource activities - production - business - finance - functional agencies of the unit/factory - 4 years as an independent executive manager/director of the bank's transaction office. - 3 years of Sales Manager and 4 years of senior banking specialist. - Recent job: Currently working for Tran Hong Quan Petroleum Co., Ltd with 4 departments and 70 employees, in charge of all production - business - operation - finance - agencies 3 provinces of Nam Dinh, Thai Binh and Ha Nam. Take full responsibility for all activities at the management unit. - Strengths: Managing and operating the unit independently. Quick adaptation, high sense of responsibility. Handle jobs flexibly, with self-discipline to aim for goals.

Project Manager Design Marketing Strategy Planner Management Business Development Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Tuấn Khôi

Sales Leader
location Tay Ninh

I am a business person, I like to interact with customers and travel. Through many positions and jobs, I have always kept a philosophy in everything I do, that the customer is at the heart of every business model. Look at a business model from the customer's perspective. That mindset has helped me learn a lot about marketing, branding, and customer experience.

Project Manager Management Business Development Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Marketer
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Hữu Trí

Sales Leader
location Tay Ninh

. I am strongly in setting up contact center project. With my strong leadership skills, I am ability to archieve team KPIs performance, improve Quality, Quantity, Attrition issue for any Customer Service Project. I would like to develop my career path in Customer Service field where I can support clients having better service to their customers. In additional, I can have opportuinities to improve people, and contribute my ability to our organization.

Project Manager Marketing Digital Marketer Management Business Development Sales & BD & Account Sales Executive
avatar-candiate-no-gender

Viện Nguyễn Văn

Sales Leader
location Tay Ninh

I am a business person, I like to interact with customers and travel. Through many positions and jobs, I have always kept a philosophy in everything I do, that the customer is at the heart of every business model. Look at a business model from the customer's perspective. That mindset has helped me learn a lot about marketing, branding, and customer experience.

Marketing Business Development Sales & BD & Account Sales Leader Marketer Brand Marketer Purchasing & Procurement
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Phương Uyên

Sales Leader
location Tay Ninh

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối ngành hàng FMCG: kênh MT và GT. Làm việc trực tiếp với các nhãn hàng lớn: tập đoàn Kao Nhật Bản (Tã Merries), Tập đoàn Glico Nhật (Sữa Icreo Glico), Tập đoàn Saraya (Mỹ phẩm Arau Baby)... - Báo cáo tổng hợp dữ liệu, xây dựng kế hoạch chiến lược kinh doanh - Xây dựng và vận hành team sales: hiệu quả về nhân sự và chi phí - Từng thực hiện quản lý kinh doanh toàn quốc cho ngành hàng Mẹ và Bé kênh MT, đảm bảo sự phát triển và mở rộng phân phối thương hiệu. Phát triển thành công chiến lược cho khách hàng quan trọng, lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Thế mạnh - Tích cực sáng tạo trong công việc, chấp nhận thử thách - Đạt hiệu quả cao trong việc, giải pháp tốt cho mọi vấn đề - Hiểu rõ cách thức vận hành công ty startup: quản trị con người và tổ chức Mong muốn: - Tìm kiếm các công ty Start up, Công ty Phân phối hàng tiêu dùng FMCG - Range lương mong muốn: 35M - 40M (net)

Marketing Strategy Planner Sales & BD & Account Sales Leader Brand Marketer Digital/Technical Sales Sales Manager General Manager
avatar-candiate-no-gender

Đạt Nguyễn Tiến

Sales Leader
location Tay Ninh

HIGHLIGHTS: - 2 năm làm Trợ lý Giám đốc Chi nhánh trong lĩnh vực ô tô (Kế hoạch và Marketing) - 6 năm làm trong lĩnh vực Ngân hàng ở các vị trí: Giao dịch viên tiếng Hàn, Quản lý Khách hàng cá nhân sản phẩm Vay thế chấp, Quản lý khách hàng cao cấp sản phẩm Thẻ tín dụng và vay tiêu dùng cá nhân, Quản lý phát triển kinh doanh phân khúc khách hàng ưu tiên - Có kinh nghiệm kết nối với Công ty/Doanh nghiệp để giới thiệu sản phẩm thẻ và vay cho CBCNV - Đạt danh hiệu Best Seller về sản phẩm Thẻ tín dụng qua các năm, đặc biệt là đẩy mạnh các chương trình thúc đẩy bán các dòng thẻ tín dụng dành cho khách hàng cao cấp (Golf/ Lounge/ Hotel/ Travel...) - Am hiểu về đặc tính sản phẩm Tín dụng (Vay/Thẻ) và khẩu vị rủi ro của các Ngân hàng trên thị trường - Hiểu rõ về chính sách phát hành, hỗ trợ, chương trình liên kết, quy trình tra soát giữa các Tổ chức thanh toán VISA, MASTERCARD, JCB - Skill: Tổng hợp, phân tích số liệu, nghiên cứu, Microsoft Office, Basic design tools (Canva, Capcut, photoshop),

Sales & BD & Account Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Nam Giang

Sales Leader
location Tay Ninh

Hard working. Able to work under high pressure and produce better work quality and meet required deadlines. Emotion oriented. Believed in human communication as a key to solve problems, yet trying to be more task-oriented to achieve targets. Highly self-motivated. Do my best to complete even tough tasks with clear mindset of being satisfied when they are done. Willing to learn new things. Customer oriented. Able to quickly establish rapport with clients in order to solve their issues, maintain good relationship. Good team player. Being able to work well in a team and independently.

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Đỗ Khánh Hoà

Sales Leader
location Tay Ninh

Candidate is available to work currently; can use a several languages; could work at flexible destinations. 5 years experience in HR, Customer services and others fields.

HR, Administrator, Education Management Business Development Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Purchasing & Procurement
avatar-candiate-no-gender

Lee Yuh Sing

Sales Leader
location Tay Ninh

Accomplishes the greatest productivity with the highest possible production efficiency, the lowest possible operational cost and the minimum discrepancy through comprehensive KPI analytics and business performance management program Lưu ý: Ứng viên đã sống ở Việt Nam trên 10 năm nên khả năng đọc nói Tiếng Việt rất tốt

IT Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education Management Business Development
avatar-candiate-no-gender

An Nguyen

Sales Leader
location Tay Ninh

Thanks to more than 11 years of professional experience with different positions, I have proven as an agile & resilient contributor to the company I worked for and a technology and product enthusiast.

IT HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Leader Purchasing & Procurement HR Manager Recruiter
avatar-candiate-no-gender

Fajardo Chong Claudia Vanessa Fa

Sales Leader
location Tay Ninh

Marketer specialized in Sales and Trade Marketing strategies with 10 years of experience in Pharmaceutical Industry and Food & Beverage Industry. Focus on results; pragmatism and energy are part of my definition, true believer that success comes from attitude and inspiration.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Lợi Nguyễn Đức

Sales Leader
location Tay Ninh

>6 years exp

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Huy Pham

Sales Leader
location Tay Ninh

Good business sense with 10 years experienced - Understand internet market and products, familiar with start-up challenges - Self-motivated but able to work as part of a team - Good organizational and time-management skills - Good negotiation skills and persuasiveness - Confidence presenting to large groups of people - Trustworthiness and discretion when handling confidential information - Interest to crypto - I am investor in Crypto market in 2 years (Gamefi, Metavers, Web3, Memecoin)

Management Sales & BD & Account Sales Leader Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Võ Hoàng Oanh

Sales Leader
location Tay Ninh

• I hope to find find a stable job that I can find myself passionate about to commit and devote myself to in long term. • I believe I can give everyone a good time and bring positivity to the workplace with my cheerful sel

Project Manager Design UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management
avatar-candiate-no-gender

Ai Nguyen Le

Sales Leader
location Tay Ninh

QUALIFICATION The Degree of Bachelor University of Economics HCMC (UEH) Major in: Business management Degree classification: Average good Level B in Computer Science D

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Purchasing & Procurement
avatar-candiate-no-gender

Đăng Huy Phạm

Sales Leader
location Tay Ninh

14 years exp, position: director

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Business Development Sales & BD & Account Sales Executive
avatar-candiate-no-gender

Quang Anh Trần

Sales Leader
location Tay Ninh

Take advantages of sales skills and experience to become a professional Sales Person and bring to customers the best value. From that, i will contribute to develope of your company.

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Hồng Tô Thị Minh

Sales Leader
location Tay Ninh

2009 – 2010: University of Paris XII, in collaboration with Vietnam National University, University of Economics & Business Master of Economic Expertise & International Project Management 2000 – 2004: Vietnam National University, Hanoi (VNU) College of Foreign Languages (CFL) B.A., Major: English, Division of Interpretation and Translation

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales
avatar-candiate-no-gender

Toàn Ngô Văn

Sales Leader
location Tay Ninh

Over 8 years of experience in Human Resource Management, Accounting projects (real-time system...), knowledge programming language, OS operation, database structure. Analysis bug and resolve.

Full Stack Developers Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Thuy Pham Thanh

Sales Leader
location Tay Ninh

- Ability to work within a multinational and demanding team environment; - Ability to work independently and work in a fast- paced and high-pressure environment; - Familiarity with SAP software; - Remarkable ability to show an impressive customer service track record; - Proficient in Ms Word, Excel, Power Point; - Strong organizational and time management skills; - Ability to prioritize and handle multiple assignments at any given time while maintaining commitment to deadlines; - Ability to effectively communicate both verbally and in writing; - Outstanding relationship-building skills with a high degree of responsiveness; - Proactive self-starter, take ownership of working performance; - Strong attention to detail, demonstrated integrity and professionalism; - High sense of responsibility and concentration; - High level of numeracy and accuracy.

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Khánh

Sales Leader
location Tay Ninh

- Leadership experience in multiple startup, especially tech & e-com industry - Strong experience in strategy & planning, operations, optimization, P&L control - Experience in fundraising & DD - A versatile learner with the ability to thrive in ambiguous situations. - Problem solver, able to work effectively in an independent, structured and goal-oriented manner

Database Administrator Project Manager Business Analyst Design Marketing Strategy Planner Management Business Development
avatar-candiate-no-gender

Phúc Nguyễn Mai

Sales Leader
location Tay Ninh

Với kinh nghiệm 10 năm làm trong các lĩnh vực Kinh doanh và hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý, cộng với hiểu biết vốn có về thị trường, tôi mong muốn sẽ trở thành Quản lý chuyên nghiệp mang lại giá trị cho công ty.

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Thanh Tuan

Sales Leader
location Tay Ninh

>Experience: Over 14 years working as Salesman/Key Account Manager/BDM in textile, garment, footwear, contributing for MNC as Hyosung, Avery Dennison, American & Efird, Talon International.. >Outstanding performance: almost achieved over 100% compare to the assigned target: USD2.2 mil - 110%(A&E Sewing Thread), USD5.4 mil - 130% (Hyosung), USD6.8 mil - 139% (Avery Dennison) >Strengths: English & Chinese proficiency, adaptable, result focused, proactive, detail-oriented, aggressive hunting, strategic thinker, tactical implementer, efficient, responsible, strong network in apparel including B2B & B2C, customer resource of over 300 clients. >Skills: analytical, leadership, problem-solving, communication, creative thinking, multitasking, management, teamwork, interpersonal, persuasion, planning, organizational. >Expectation: passionate about working for MNC/Foreign Cooperation in stage of set-up or expansion/growth market

Business Analyst Design Marketing Management Business Development Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Thanh Le Thien

Sales Leader
location Tay Ninh

96ers

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Trinh Huỳnh

Sales Leader
location Tay Ninh

Good at English and Korea

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Thủy Nguyễn

Sales Leader
location Tay Ninh

Good communication & able to write in English Experience with using tools: CRM, email marketing Good consultant about SCM (Supply chain management) Knowledge about systems enterprise: DMS, ERP Knowledge in joining enterprise training course: human resource, sales, QC, QA, manufacturing, customer service, etc Soft skills: Active, Creative, Careful, Teamwork, Loyal, Responsibility Ability to work independently with high pressure Interact with other departments Experience in organizing events: business matching, socials, charity

Business Development Sales Leader HR Business Partner Sales Manager Customer Service
avatar-candiate-no-gender

Luu Ngoc Anh

Sales Leader
location Tay Ninh

In 3 years, take advantages of sales skills & experience and understanding of market to become a professional Sales in Vietnam wood industry.- Focus on dealing with legal timber resources and environmentally friendly products.- Start own business in F&B.- Fluency in Chinese to work with the Chinese community in the world.

Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Trần Khánh Nguyễn Kiều

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

Sales & BD & Account Sales Leader Sales Manager Customer Service
avatar-candiate-no-gender

Ngọc Trinh Nguyễn Thị

Sales Leader
location Tay Ninh

good communication in English

HR, Administrator, Education Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Phan Vien Phuong

Sales Leader
location Tay Ninh

Senior Data Engineer

Sales Leader Data engineer Data scientist Data analyst