+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Finance, Accountant Tại Lai Chau trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Finance, Accountant đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Lai Chau bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Mùi Nguyễn Thị

Finance, Accountant
location Lai Chau

 Mục tiêu ngắn hạn - Mong muốn có cơ hội để phát huy năng lực trong chuyên ngành mình đã học, tìm kiếm cơ hội thăng tiến, thành công trong công việc. - Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển đồng thời nâng cao nghề nghiệp chuyên môn của bản thân. - Trau dồi ngoại ngữ (tiếng anh).  Mục tiêu dài hạn - Có việc làm ổn định lâu dài với mức lương khá, gắn bó lâu dài với công ty để tham gia xây dựng công ty ngày càng phát triển. - Tìm kiếm cơ hội thăng tiến, và phát triển tại công ty

Finance, Accounting Other
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Thanh

Finance, Accountant
location Lai Chau

Good applicant

HR, Administrator, Education Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Lucy Phan

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Hậu Trần

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Kim Long Le

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tân Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Trang Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Good communication in English

Sales & BD & Account Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Duyen Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Ngọc Hà Nguyễn

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Kinh nghiệm trong ngành BĐS - Mức lương mong muốn: 18 triệu gross - Onboard: ASAP

Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

NGUYEN NGOC ANH

Finance, Accountant
location Lai Chau

Good communication in English

Management Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

NGUYEN THI HAU

Finance, Accountant
location Lai Chau

Good communication in English

Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Huu Cong Tran

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Customer Service
avatar-candiate-no-gender

Ngoc Trung Tran Le

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Good communication in English

Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Quoc Cuong Thai

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

TRUNG BA DANG

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Le Minh Hoang

Finance, Accountant
location Lai Chau

An inspiring leader who has had intensive experience in E-commerce, FMCG, Advertising & Finance segments.

Management Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Thi Cong Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

She had experience in tax and accountant

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Hai Trieu Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

Hai Trieu has 11 years of experience as well as a certificate of advanced accounting and auditing. He has the desire to work and dedicate his energy to satisfy his passion.

Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Chí Cường Huỳnh

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Thuy Tram Anh

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Sy Bao Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Dien Nguyen Huu

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communition in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Van Dong Giang

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tam Truong Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Tuyet Nga Luong Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Dat Nguyen Tan

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Huyen Vo

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Minh Sen Nguyen Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Huu Dat Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Van Anh Phan

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

THI HOP LUU NGUYEN

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Triet Thanh Cao

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Nguyen Tran Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Quang Dai Trinh

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Quang huy Truong

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Toan Vo

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Dinh Cao Vu

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Xuan Thu Nguyen

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tâm Trương Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Yến Ngô

Finance, Accountant
location Lai Chau

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Tùng Nguyễn

Finance, Accountant
location Lai Chau

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Lâm Tuấn Thịnh

Finance, Accountant
location Lai Chau

Expect salary: 1700 gross Onboard: ASAP

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Thanh Phương Le Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Ngoc Loan Nguyen Thi

Finance, Accountant
location Lai Chau

good communication in English

Finance, Accounting Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

LE THIEM

Finance, Accountant
location Lai Chau

Good communication in English

Chief Information Officer (CIO) Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Phuong Uyen Trang

Finance, Accountant
location Lai Chau

Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Oanh Phan Thị Hoàng

Finance, Accountant
location Lai Chau

Have 15 years of experience Enthusiastic, active, open-minded. · Good at communication, interpersonal and negotiation skills. · Well organized, leadership & management skills. · Excellent customer service. · High sense of responsibility. · Ability to work either independently or in team work as well and work under high pressure. · Good at speaking and writing in English. · Computer literacy: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Finance, Accounting HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Angie Tran

Finance, Accountant
location Lai Chau

Used to study abroad

Sales & BD & Account Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Somellera Andres

Finance, Accountant
location Lai Chau

I am a CEO, COO, GM, DO with experience managing and successfully driving P&L in high volume well-known companies in the restaurant retail chains, hotels, night clubs, entertainment facilities, and fashion luxury retail in the USA, Mexico, and Vietnam. A DOER, managed and transformed under performance companies and teams and operated more than 100 units in the same company, own budget, all company departments and up to 3,000 team members. 100+ successful venues openings in cities, shopping malls, major sport events, hotels, subway train stations, theme, and amusement parks. Operator strategist and implementor in operations, investment, growth, commercial, training and development, reporting to BOD. Creation and design of night clubs, bars, restaurants, restaurant flow, kitchens, Operation manuals, SOP’s, company re engineer, business plans, Luxury retail, culinary concepts, and franchise business model set up. Up to date in new trends in the service industry, understanding multicultura

Project Manager Marketing Management Business Development Sales & BD & Account Marketer Finance, Accounting
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Anh Hai

Finance, Accountant
location Lai Chau

- Work as accountant with seasonable contract at Bach Dang medical center; secrectary at Anh Minh Technology Company; manage a small shop online from home (foods & drinks take away services) - Inside Sale and Sale marketing (Bid for contract: looking for suitable equipments as well as Manufacturer/Dealer/Supplier-ask for exactly technical inquiries and quotations from them then combining with company's products for bidding (Berthold/Flowserve); Customer service: receiving Inquires from customer-check technical data sheet-Report & Getting approval from Expert-Compile the sale contract -Present & Getting approval from Director in parts/equipments/service processing - Deliver to customer)

Business Development Sales & BD & Account Sales Executive Finance, Accounting