+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Marketing Manager Tại Japan trong Tháng Sáu 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Marketing Manager đang tìm việc trong Tháng Sáu 2024 tại Japan bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Elsaid Bassant

Marketing Manager
location Japan

I seek challenging opportunities where i can fully use my skills for the success of the organization

Project Manager Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education Management Technical Architect
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Thanh Trang

Marketing Manager
location Japan

Applying for the position of Business Development Associate at Multisig Ventures.

Design Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Business Development Sales & BD & Account
avatar-candiate-no-gender

Al Mohammed Alaa

Marketing Manager
location Japan

- Professional Internal auditor, Tax consultant, Financial analyst & Accounting manager experienced more than 12 years at "Big Four" and international companies, with a proven history of preparing financial statement, bookkeeping, internal &external audit, zakat, tax & VAT inspections, classification, risk management, prevent fraud and manipulation & preparing Withholding tax. Which includes contracting sectors, construction, hospitals, healthcare, wholesale, retail &services sectors. - Searching for a challenging managerial position with a reputed organization for making a significant contribution to the organizational success .

Project Manager Design Marketing Management Sales & BD & Account Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Thanh Phong

Marketing Manager
location Japan

Thành tích “Quản lý xuất sắc năm 2022”. Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. • 8 năm kinh nghiệm, bao gồm làm việc cho sếp nước ngoài tại tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn top 50 Forbes Việt Nam (doanh thu 9 300 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận 2 700 tỷ đồng / năm). • Kinh nghiệm quản lý trên 180 dự án với hơn 750 đầu công việc. • Kinh nghiệm lập báo cáo quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động các công ty thành viên. • Thế mạnh: (1) xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hành động; (2) tổ chức - điều phối; (3) quản lý dự án; (4) phân tích hệ thống, qui trình; (5) cải tiến tinh gọn. • Học vấn (IQ, EQ 140): Thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ISE-HCMUT, Quản trị kinh doanh BA- UEH, Phân tích kinh doanh (Đại học Stanford, Pennsylvania, ...). • Ngoại ngữ: tiếng Anh (thuần thục), tiếng Trung (cơ bản, HSK 2). • Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng phân tích dữ liệu. • Nhận xét của các giám đốc, đồng nghiệp: người đáng tin cậy, tận tâm, năng động, thông minh, chăm chỉ và sáng tạo (chi tiết tại https://

Project Manager Design Management Sales Leader Technical Architect Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Mai Nguyen

Marketing Manager
location Japan

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Anh Lan Hoang

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

HA THANH NGUYEN HOANG

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Truong Le Dang

Marketing Manager
location Japan

Good communication in English

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Hai Nghiem Hoang

Marketing Manager
location Japan

Multi-language, international experience in Marketing

Marketing Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hương Lê Tran

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Mộng Linh Nguyễn Thị

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Đăng Lưu Hà

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quý Lê

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Ý Thiên Tăng Lý

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Lâm Sơn Hoàng

Marketing Manager
location Japan

Tiếng anh đọc hiểu chuyên môn tốt Mức lương mong muốn: 1500

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

HONG HOA LE THI

Marketing Manager
location Japan

- Good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phương Trương

Marketing Manager
location Japan

good communication in english

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Văn Tiền Trần

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Ngọc Nguyễn

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quốc Thái Võ

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Brand Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Trâm Nguyễn

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thuận Trần

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Hiếu Trần

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Brand Marketer Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phương Tạ

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hải Đường Phan Nguyễn

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Huyền Trang Phạm Thị

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thanh Phu Pham

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Cẩm Nhung Nguyễn Ha

Marketing Manager
location Japan

kinh nghiệm làm việc tốt

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Phan Anh Tran Thi

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

DANG QUANG LE

Marketing Manager
location Japan

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Business Development
avatar-candiate-no-gender

Quynh Le

Marketing Manager
location Japan

Good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Công Phúc Đinh

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

KARAPETYAN MERI

Marketing Manager
location Japan

Advanced Diploma in Digital Marketing Practices at the Shaw Academy, London. (04/2013 – 11/2015) Master studies of Business Administration at the Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Total Score 1,4 excellent. Master's thesis on the subject of Corporate Citizenship Activities of the Mining Industry in Africa, achieved grade: 1,0 excellent. (09/2010 – 07/2011) Master studies of Marketing at the Armenian State University of Economics, achieved grade: 1,0 excellent. (09/2006 – 06/2010) Bachelor studies in Marketing at the Armenian State University of Economics, achieved grade: 1,0 excellent. Bachelor’s thesis on the subject of "Logistics management", achieved grade: 1,0 excellent.

Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner Management Sales Executive Sales Leader Business intelligence (BI) Engineer
avatar-candiate-no-gender

Tien Le

Marketing Manager
location Japan

The candidate has more than 5 yearn in digital marketing in IT fields and can building team efficiently. Her expected salary is negotiable.

Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Sonia Gupta

Marketing Manager
location Japan

UV có kinh nghiệm chắc về B2B Edtech và có nhiều thành thích, bên cạnh đó cũng rất strong về Digital. UV là người Ấn, mong muốn lương khoảng 70.000 USD/năm.

Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Kundu Abhijit

Marketing Manager
location Japan

A dynamic professional utilizes the creativity, leadership, and teamwork to design and execute solution that creates high value for clients. Solve the different problems based on my knowledge & comes with a reasonable solution which are fruitful for the organization in which I belong. Continuously update the knowledge & have high degree of accuracy and attention to detail. Have high degree of analytical skill with various advanced statistical application software and sound knowledge on high value data mining with validation. Overall Experience: 8 years Professional Experience Deputy Manager||-Data Science, Tata Insights & Quants, Jajpur Road, Orissa, Mar’ 19- Present

Database Administrator Marketing Manager Data engineer Data scientist Data analyst
avatar-candiate-no-gender

NGO THANH BINH

Marketing Manager
location Japan

- Used to work in a tech Startup especially Edtech; Experience in high scaled tech startup environment - At least 5 years of working experience in B2B Marketing - Deep understanding of multi-channel B2B marketing channels, tactics, and strategies, including SEM, social media marketing, content, email marketing, webinars and organic. - A passion for testing new ideas, learning fast, and iterating - Attention to detail and analytical skills to determine effectiveness and ROI of programs - Experience using Hubspot, Google Analytics, data providers - Affinity for Edtech products & talking to potential corporate/ education clients - B2B SAAS experience at the early stage and through high growth

Management Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

My Trang Nguyen Thi

Marketing Manager
location Japan

The candidate has experience as B2B marketing communications professional who focuses on developing compelling stories to grow brand presence and sustain business performance. Having a 5-year of experience in HR tech (in the US marketing), Fintech (in the Vietnam market).

Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Anh Ngoc Pham

Marketing Manager
location Japan

the candidate has been having 11-year-experience in the B2B field and more than 5 years in the retail and manufacturing with a bunch of relationships with the various customers from HORECA, building to industrial segments. An experienced & professional manager having expertise in setting up a strong distribution channel, business development, sourcing, international trade, marketing, operation, training and management.

Marketing Manager Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Minh Hieu Le Thi

Marketing Manager
location Japan

 More than 12 years working in Sales and Marketing and 10 years of experience leading corporate marketing and Marketing communications projects, Project Leader for New Business Development across FMCG, ICT and Electronic industries, Value Added Service both in B2B and B2C; especially for Smartphone, Tablet, TV, Audio in MNC.  Project leader for IMC project included but not limited PR, Media, Social, Digital, Event, Workshop, POS, Trade MKT, CRM, CDM…  Strong Strategy, Communications, Operation, Adaptation

Marketing Manager Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Thu Huong Le Thi

Marketing Manager
location Japan

good communcation in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Thai Le

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Toan Nguyen Vu

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Từ Lâm Phạm

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quỳnh Như Nguyên Ngọc

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quang Lam

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Marketing Manager Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Uyen Thu Nguyen Duc

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Hoai Thanh Le

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Khai Le

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Digital Marketer Marketing Strategy Planner Marketing Manager
avatar-candiate-no-gender

Quyen Nguyen

Marketing Manager
location Japan

good communication in English

Marketing Strategy Planner Marketing Manager