+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên QA, QC, Tester Tại Ho Chi Minh trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên QA, QC, Tester đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Ho Chi Minh bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Danh Thanh

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

He has 3 years experience of Business Analyst. He can communicate quite well in English. His expected salary is around 1000 USD.

QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Kim Dung Cao Thi

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Đình Phong Nguyễn

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Bảo Thuỵ Trương

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

MY THANH LY THI

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Duc Hieu Vu

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Xuân Thai Dương

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Hoàng Hiệp Bùi

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

IT QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Phuong Quyen Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

MỸ NGỌC LÊ THỊ

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Viên Nguyễn

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

BAO NAM DUONG

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Ngân Lê

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Man Pham Huynh Minh

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

2 year experience as Automation Test Strong english (TOEIC730/995(2019)

QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Thanh Thuý Nguyễn

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Thu Thắm Nguyễn Thị

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Ander B.lzaga

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

QA, QC, Tester Chief Operating Officer (COO)
avatar-candiate-no-gender

DANG TRUNG NGUYEN

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

QA, QC, Tester Chief Operating Officer (COO)
avatar-candiate-no-gender

Thúy Lê

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

2 năm kn manual , chủ yếu test web, tiếng anh basic

QA, QC, Tester QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Tam Tran Van Tam

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

10+ years experience as QC Engineer, Strong Manual Experience with automation test

QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Tai Ngan Le Thi

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

iOS Developers QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Hoang Hoa Nguyen thi

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Java Developers QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Linh Dang My

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

9 years experience as Test Engineer More Manual, willing to work with manual

QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Bao Thuy Truong

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Thai Dien Tang

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Dương Tran

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Truc Nguyen Huynh Thi

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

QA, QC, Tester Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

HUU DUONG NGUYEN

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

QA, QC, Tester Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

CHI DANG

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

TUAN LINH HO

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

VAN THUOC NGUYEN

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

MINH DUY TRAN

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

ANH MINH NGUYEN KHUC

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

MINH DƯƠNG

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

VAN CAM HO

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

PHUOC CHAU VO DIEP

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Bao Van Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Huu Phuoc Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Đức Tài Phạm

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Phương Linh Dương

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Đức Thịnh Nguyễn

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Cong Dien Pham

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Tho Le

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Huu Thuy Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Cong Quan Pham

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Trong Hieu Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

IT Backend Developers Devops Engineer Frontend Developers Business Analyst QA, QC, Tester Data engineer
avatar-candiate-no-gender

Dang Khoa Tran

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

An Cat Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communication in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Nam Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communiction in English

Software Engineer QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Van Dien Nguyen

QA, QC, Tester
location Ho Chi Minh

good communiction in English

Software Engineer QA, QC, Tester