+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Chief Executive Officer (CEO) Tại Ho Chi Minh trong Tháng Năm 2024

Dưới đây là danh sách top ứng viên Chief Executive Officer (CEO) đang tìm việc trong Tháng Năm 2024 tại Ho Chi Minh bạn có tuyển ngay

avatar-candiate-no-gender

Luechinger Pius

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Tomasz Rymarz

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Chief Financial Officer (CFO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Tiến Sĩ Lê

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Chief Executive Officer (CEO) General Manager
avatar-candiate-no-gender

My Hanh Phan Le

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Chief Executive Officer (CEO) General Manager
avatar-candiate-no-gender

Trung Dũng Mai

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Good communcation in English

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

le Duc

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Chief Executive Officer (CEO) Administrative Assistant, Secretary
avatar-candiate-no-gender

Phung Huy

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

1. Ngắn hạn (6 tháng): Góp phần tạo ra giá trị chung cùng doanh nghiệp. 2. Trung hạn (1 năm) : Được thử thách ở môi trường tốt - tạo thu nhập bền vững. 3. Dài hạn (3 năm): là một CEO giỏi - gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp - thu nhập tốt.

Project Manager Management Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Finance, Accounting Chief Operating Officer (COO) Chief Financial Officer (CFO)
avatar-candiate-no-gender

Phuong mai Nguyen Thi

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Chief Financial Officer (CFO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Mark Do

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Country Manager / Manager Director

Marketing Manager Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Kiet Huynh

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Heisinterestedindoingcommercialresearchandsustainabledevelopment.He obtainedAgriculturalPhDinKagoshimaUniversityinJapan.Heisexpertly multidiscipline,suchas:Metabolomics,Proteomics,Plantbreeding,andAgri- productiontransformation.Heexperiencedinseveralpositionsasfollowing: nationalagri-consultantforJICA-Japan,R&Ddirectorandoperationdirectorfor large-scalecropagriculturalcompaniesasThacoGroupandMasanGroup,Vietnam. HehasstrongskillsinmanagementofR&D,operationandenterprisegovernance. Hecanmakemuchmorevaluablebenefitforyourcompanyandcommunity.

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Mai Trung Ba

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Demonstrate solid experience in business development, including Sales, Marketing and Operation innovation; Provide visionary leadership with strong influence and team spirit.

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Brian Tran

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Hehasnineyearsofexperienceinmarketingforfast-growingmultinationaltechstartup companies (Vingroup, KMS, Topica) with 30.000 internationalfollowers on Linkedin. He is in the top 4 of Vietnam student scientific research by the Ministry Of Education. Heisalsointhetop200photographersinEuropebyGurushots,andhisimageshowsupat international digital exhibitions in 3 European countries.

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Lee Yuh Sing

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Accomplishes the greatest productivity with the highest possible production efficiency, the lowest possible operational cost and the minimum discrepancy through comprehensive KPI analytics and business performance management program Lưu ý: Ứng viên đã sống ở Việt Nam trên 10 năm nên khả năng đọc nói Tiếng Việt rất tốt

IT Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education Management Business Development
avatar-candiate-no-gender

Mr Dream Tuan Anh

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Be a creative and logical thinker with super ability to multi-task, manage and prioritizeresponsibilities seeks to gain the position of Marketing Manager or Managing Director or all position that relevant toutilize 12 years of experience and good knowledge of C Level, C-Suite to ensure productivity at the company.

Marketing Manager Chief Financial Officer (CFO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Luan Tran Phuoc

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

open for the job

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Le Trung Hieu

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

telesales team leader at Sendo Leader telesales at FE creadit

Chief Executive Officer (CEO) Customer Service
avatar-candiate-no-gender

Hung Pham Van

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

>13 years exp

IT Project Manager Chief Executive Officer (CEO) Sales Manager Product Owner
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Thanh Phong

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Thành tích “Quản lý xuất sắc năm 2022”. Kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. • 8 năm kinh nghiệm, bao gồm làm việc cho sếp nước ngoài tại tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn top 50 Forbes Việt Nam (doanh thu 9 300 tỷ đồng/ năm, lợi nhuận 2 700 tỷ đồng / năm). • Kinh nghiệm quản lý trên 180 dự án với hơn 750 đầu công việc. • Kinh nghiệm lập báo cáo quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động các công ty thành viên. • Thế mạnh: (1) xây dựng chiến lược và lập kế hoạch hành động; (2) tổ chức - điều phối; (3) quản lý dự án; (4) phân tích hệ thống, qui trình; (5) cải tiến tinh gọn. • Học vấn (IQ, EQ 140): Thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp ISE-HCMUT, Quản trị kinh doanh BA- UEH, Phân tích kinh doanh (Đại học Stanford, Pennsylvania, ...). • Ngoại ngữ: tiếng Anh (thuần thục), tiếng Trung (cơ bản, HSK 2). • Thành thạo tin học văn phòng. Có khả năng phân tích dữ liệu. • Nhận xét của các giám đốc, đồng nghiệp: người đáng tin cậy, tận tâm, năng động, thông minh, chăm chỉ và sáng tạo (chi tiết tại https://

Project Manager Design Management Sales Leader Technical Architect Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Quan Tran

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Senior Product / Project Manager, Delivery manager, Country Operation Manager Including 10 years in Senior Business Analyst and Product manager: contact with clients on requirement: to make sure the team understand full requirement from customers on product and delivery product on time.  QC team management: manage QC team to perform testing.  3-month experience working on-site as java developer in Thai Land (Japanese Company)  2.5 years’ experiences working on-site as Project Manager in Ireland (Galway), work for Nortel Company (Canadian Company)  Participate in technical training course in Switzerland (Zurich).  On-site working as PM position in USA, Australia and Singapore.  Over 8 years’ experiences to setup and fit-out office and manage all activities of the software company to play the roles as Operation Manager and Country manager positions (Recruitment management, Employee management, Agile coaching for the start-up Companies).  Over 10 years’ experiences on Agile Methodo

IT Backend Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers Android Developers C, C++ Developers
avatar-candiate-no-gender

Giao Vũ Ngọc

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

10 năm Kinh nghiệm Giám đốc Kinh doanh/ giám đốc điều hành -Công Ty Cổ Phần Rinnai  Vị trí đảm nhiệm : Giám Đốc Kinh doanh Miền Nam  Thời gian : 7/2013 - 7/2014 . -Spiral ( SmartPhone Lenovo )  Vị trí đảm nhiệm : Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc  Thời gian : 7/2014 - 1/2015 . -Hệ thống siêu thị Vincommerce ( VINGROUP )  Vị trí đảm nhiệm : Giám Đốc Điều Hành toàn bộ hệ thống bán lẻ siêu thị Vincommece - kiêm nhiệm Giám Đốc kho vận và hậu mãi Logistics Miền Nam  Thời gian : 2/2015 - 2/2020 . 1 / Hệ thống Trung Tâm tiêm chủng VNVC 2 / Phòng Khám Đa Khoa Nutrihome - Hệ thống phòng tập GYM Nutri 3 / Hệ thống phân phối Dược phẩm nhà thuốc ECO Pharma :  Vị trí đảm nhiệm : Giám Đốc Vận Hành .  Thời gian : 2/2020 - 5/2021. - Công Ty thành viên của Tập Đoàn PIGROUP Vị trí đảm nhiệm : Giám Đốc Điều Hành ( CEO ) 4 Công ty thành viên .  Thời gian : 6/2021 – 6/2022 - Du lịch Sơn Tiên và kiêm nhiệm trực tiếp Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Suối Tiên – Thành Phố  Thời gian : 6/2022 – nay

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Hall Steven

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

A leading role model and passionate hands-on leader that has a successful career in delivering operational, transformational, and strategic solutions across occupational health, wellbeing, safety, sustainability, environmental, quality, facilities, business start-up including strategy and operational implementation. Able to provide assurance to leadership teams from SME through to Global Corporation's and £$€billion Projects. A qualified coach demonstrating the capability to train, mentor and motivate large multi-cultural, cross-functional teams across global operations to develop and maintain quality-focused, safe and incident free workplaces, this hardworking professional is a strong leader with natural authority, excellent communication skills and a clear focus on enterprise objectives. My cultural and behavioural safety experience has helped me to develop tools and training programs to address unsafe behaviours and induce a positive long-term culture change across businesses and pr

Project Manager Design Management Technical Architect Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Graphic Designer
avatar-candiate-no-gender

Danh Nguyen Tran Van

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

SKILLS, EXPERIENCE  Applications, infrastructure, system development, optimization and lifecycle management.  Project management: Define, source, estimate and allocate required project resources, budgets, delivering.  Build customer value and satisfaction.  Take ownership.  Influencing and leading.  Vendor management.  Planning and organizing.  Co-ordination and negotiation.  Workflow knowledge.  Agile, scrum knowledge.  ERP systems experience.  Reporting, analyzing and forecasting  Study new technologies, training and presentation.  The ability to interact effectively with all levels of management.

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers
avatar-candiate-no-gender

Vo Thi Tam Dan

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Experience and dedicate for over 5 years in Financial Industry. Constantly meet and exceed all KPIs criteria and achievements as well as receive 200% of positive compliments. Recognized as Top Performer both of Financial and Non-Financial outcomes, I am aiming at management positions in the Banking and Finance industry. As a well adaption and eager-to-learn person, I am well-equipped to contribute my expertise to the organization.

Project Manager Design Marketing Management Business Development Sales & BD & Account Sales Leader
avatar-candiate-no-gender

Do Quang Thang

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

I am a business person, I like to interact with customers and travel. Through many positions and jobs, I have always kept a philosophy in everything I do, that the customer is at the heart of every business model. Look at a business model from the customer's perspective. That mindset has helped me learn a lot about marketing, branding, and customer experience.

Project Manager Design UI/UX Designer Marketing Marketing Strategy Planner Management Business Development
avatar-candiate-no-gender

Trần Vương

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, this CV correctly describes myself, my qualifications, and my experience. I understand that any wilful misstatement described herein may lead to my disqualification or dismissal, if engaged.

Project Manager Design Management Technical Architect QA, QC, Tester QA, QC, Tester QA, QC, Tester
avatar-candiate-no-gender

Al Mohammed Alaa

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Professional Internal auditor, Tax consultant, Financial analyst & Accounting manager experienced more than 12 years at "Big Four" and international companies, with a proven history of preparing financial statement, bookkeeping, internal &external audit, zakat, tax & VAT inspections, classification, risk management, prevent fraud and manipulation & preparing Withholding tax. Which includes contracting sectors, construction, hospitals, healthcare, wholesale, retail &services sectors. - Searching for a challenging managerial position with a reputed organization for making a significant contribution to the organizational success .

Project Manager Design Marketing Management Sales & BD & Account Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO)
avatar-candiate-no-gender

Hạnh Võ

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

CEO/FOUNDER PERSONAL ASSISTANT Helix Paris Brand CALL CENTER + GUEST RELATION OFFICER INTERN Hotel Des Arts Saigon - M Gallery SOCIAL MEDIA EXECUTIVE - FREELANCER Aarhon (Brand) CHIEF OF REPRESENTATIVE OFFICE ASSISTANT Millenium Textile Trading PT (Indonesia) ACCOUNT RECEIVABLE CUM OFFICE ASSISTANT Vinh Thanh Trade Co., Ltd

Design UI/UX Designer Marketing Digital Marketer HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Executive
avatar-candiate-no-gender

Michael Koh Jia Hao

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

A recognised member of the CA Singapore and ACCA member with over 10 years of professional experience in the Finance Industry who has proven track record of working autonomously as well as leading teams to ensure company financial objectives are met, with the required quality, timeframes, and profitability goals achieved. A proactive communicator who can build relationships at all levels both internally and externally. Always proactive in taking on new work and complex challenges.

IT Business Analyst Design UI/UX Designer UI/UX Designer HR, Administrator, Education Business Development
avatar-candiate-no-gender

Quy Do Doan

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

A passionate and dedicated sales person with "result frst" mindset through out 16+ years of experiences in the feld of telecommunication and IT services in various roles from commercial sales offcer to managing director in both international and local business organizations. Strong background and excellent connection with clients and authorities in telecommunication and media businesses.

Chief Executive Officer (CEO) Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

MINH KHUE TRUONG

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Have 15+ years of working experience in many field and achieve award-winning career reflecting pioneering expertise in CTO of Fin-Tech and E-commerce company - Have experienced in role: Head of Engineering ( Technical and Project Management ) - Tech stack: C++, .Net, Java, JS Node, Cloud AWS, Google Cloud, Azure.... - English: Technical, conversational. - Open for new opportunities (notice period: to be confirmed)

Chief Technology Officer (CTO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Xuan Ly

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Good experience, manage high network segments of international bank

Management Business Development Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Yuh Sing Lee

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Thai Khoa Nguyen

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Have 5+ years of working experience as CEO/ Marketing Manager/ Trainer. - Can communicate in English.

HR, Administrator, Education Marketing Manager Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Quang Hai Nguyen

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Has experience as Technical Owner. Can communicate well in English.

Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Toan Nguyen Van

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Experiencing for 4 years of being worked as a CEO. - Can manage, training and coach team up to 48 members (4 years of experience). - Technical transfer and reviewing. - Can work with SCRUM/Agile or PMP project style, also Waterfall (IT section rarely to apply due to many effected of CRs). - Can communicate in English.

IT Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Chi Cao Tran

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- Passion in developing products that bring the most impact and useful things to users, with 10 years in Mobile Development (Android, iOS, React Native, Flutter, UX, Product Management) and deep understand of end to end system, also strong mindset of Product Thinking. - Can communicate in English.

Chief Executive Officer (CEO) Product Manager
avatar-candiate-no-gender

Hoang Long

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Have experience working as Vietnam Manager, Business Development - Government Relations at Alibaba Group Have experience working as Vietnam Country Manager at Uitox Ecom Vietnam Have experience working as Group Category Manager at Sendo Have experience working as Key Account Manager at Lazada Have experience working as Khai Hoan GMbH,, Germany, Berlin

Management Chief Executive Officer (CEO) Country Head/Director/Manager
avatar-candiate-no-gender

Thái Duy Nguyễn

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

I have 10 -year experience working in hospitals , with a role as a physician and amanager. Founder & CEO of RSBOOK and ANHVANYDS, a publishing service and education. I am perfectly positioned to work at your company.

Chief Executive Officer (CEO) Teacher
avatar-candiate-no-gender

Thai Bui

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

CTO

Chief Technology Officer (CTO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Kha Tran Anh

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

OBJECTIVES: To obtain a CEO/ Senior Manager position with a reputable organization where experience in performing general administrative and executive duties will be fully utilized to ensure smooth running of all company operations.

Chief Executive Officer (CEO) Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Hoang Quoc Tuan

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Over 20yrs experience in business project development, product management, product commercial launched, growth strategy, marketing, deep tracking, and analysis... based on technical and marketing knowledge. Job titles Head Of Product Development · Project Development Manager · Project Lead Workplaces On-site · Hybrid · Remote Job locations (On-site) Ho Chi Minh City, Vietnam · Southeast Asia Job locations (Remote) Worldwide Start date Immediately, I’m actively applying Job types Full-time · Contract · Part-time

Marketing Manager Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Chu Du Tien

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

ỨNG VIÊN CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM, TỪNG Ở NHIỀU VỊ TRÍ LẢNH ĐẠO

Chief Executive Officer (CEO) General Manager
avatar-candiate-no-gender

Amir Zuker

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Over 30 years of experience delivering up to 8-figure mission-critical software projects and products from idea to production and ensuring corporate aspirations are met through business process digitization. ▪ Broad International & multicultural experience (Israel, Africa, and Vietnam). ▪ Experience with 4 start-Ups, mid-and large-sized companies with over 10,000 employees. ▪ Over 20 years of experience managing local and global teams of up to 120 employees and working with C-Suite executives.

Chief Technology Officer (CTO) Chief Information Officer (CIO) Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Thu Phan

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

REGIONAL MANAGING DIRECTOR

Chief Operating Officer (COO) Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Phạm Khải

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

A Python Developer specialist with three years of experience, specializing in technical support and project leadership. With solid background in technical knowledge, highly skilled in Python coding and scripting for developing web applications (Django, Flask) connected to SQL databases (Postgres) or NoSQL databases(Cassandra). Moreover, to render data server-side (MVT) and even client-side ( React Js.) through REST APIs (DRF). Next, to apply containerization technologies to control, manage, monitor the operation of the resource. Finally, to take the role of Scrum Master, guide a team that adapts Scrum Framework.

Software Engineer Full Stack Developers .NET Developers Technical Architect Python Developers Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Tô Huy Hoàng

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Trở thành nhân sự nòng cốt trong mọi công việc/tổ chức mà tôi tham gia, giúp mang lại kết quả phát triển bền vững.

Marketing Manager Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Nguyen Quang Huy

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

- 7 years of success in building and developing the Hyundai Auto Dealer system, becoming the largest Dealer system in Vietnam with top 2 sales in the market for more than 7 years. - Participate in electric vehicle projects, market analysis and battery technology. - Participate in e-commerce projects and build transaction and payment systems. - Implementing Hyundai City Store and Hyundai Motor Studio projects. - Build a training system and courses for internal trainers. - 6 years of experience in auditing and analyzing investment funds. - Valuation, building financial models and performing in-depth appraisal transactions. - In charge of auditing for VNPT, Vietcombank and FDI enterprises. - Prepare financial reports according to regulations.

Business Development Chief Executive Officer (CEO) Sales Manager
avatar-candiate-no-gender

Kevin Phan

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

I have years of international (US, Canada, Vietnam) working experience in corporate finance, financial planning and analysis, business operation management, data modelling and process optimization in large international incorporations across a diverse range of industries including Healthcare FMCG, telecommunication, education and other services.

Management Chief Executive Officer (CEO)
avatar-candiate-no-gender

Khôi Hoàng Duy Minh

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

Head of HRBP/ Founder/ CEO

Chief Executive Officer (CEO) HR Manager
avatar-candiate-no-gender

Nguyễn Văn Huy

Chief Executive Officer (CEO)
location Ho Chi Minh

apply CMO, CSMO, COO, CEO

Business Development Marketing Manager Chief Executive Officer (CEO) Teacher Country Head/Director/Manager