+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Minh Dinh - Headhunter25209

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 254 ứng viên
Icon cup 45 phỏng vấn
Icon health 15 offers


Experienced of Recruitment in corporate and banking industry both VN Local level and Regional. Strong professional with a Bachelor of Banking and Finance from National Economics University.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Minh DinhCông việc đã hoàn thành (15)


Việc làm đang mở

[ID] Country Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development Country Head/Director/Manager

Minh Dinh

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer