+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

Linh Do - Headhunter3040

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 2161 ứng viên
Icon cup 135 phỏng vấn
Icon health 16 offers


Hi, I joined Recruitery since 12 2019 and currently working as a Recruitment Consultant on Recruitery. My objective is to help Employers in locating the best candidate by assessing their strengths, skills, proficiency, and personality traits before recommending them to the job. On the other side, I also assist candidates in their search for suitable employment, as well as in the development of their career path and future, by knowing their goals and abilities. Feel free to contact me.

Hỗ trợ thay đổi công việc:

Gửi hồ sơ của bạn đến headhunter này để giúp bạn tìm được cơ hội mới hoặc được thu nhập tốt hơn

Chat với Linh DoCông việc đã hoàn thành (16)

 • 14/03/2022 06:48 SA
  Icon placement Placement for #QA Lead - Web & Mobile Automation
 • 10/02/2022 07:05 SA
  Icon placement Placement for Software Engineer (Golang)
 • 13/12/2021 02:44 SA
  Icon placement Placement for Full-Stack Engineer (Full-time Remote/onsite)
 • 12/12/2021 07:43 SA
  Icon placement Placement for Product Manager
 • 06/12/2021 08:13 SA
  Icon placement Placement for Smart Contract Developer (Full-time Remote/onsite)
 • 01/12/2021 09:52 SA
  Icon placement Placement for [HCM] Senior Backend developer (PHP Laravel) (Full-time Remote)
 • 08/11/2021 07:41 SA
  Icon placement Placement for Senior .NET Developer
 • 08/11/2021 02:45 SA
  Icon placement Placement for #Senior Technical Data Analyst
 • 01/11/2021 04:51 SA
  Icon placement Placement for Senior Backend Engineer (Go/Python)
 • 25/10/2021 07:17 SA
  Icon placement Placement for Back-end Developer (Full-time Remote)
 • 20/09/2021 08:39 SA
  Icon placement Placement for #Senior Full-stack / Backend Developers (NodeJS)
 • 06/09/2021 11:33 SA
  Icon placement Placement for #[HCM] Senior Java Developer
 • 10/05/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for IT Executive
 • 06/05/2021 12:00 SA
  Icon placement Placement for Chuyên viên Tư vấn Giải pháp CNTT

Việc làm đang mở

[HN] Business Development Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development

Linh Do

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

[HCM] Business Development Manager

Thương lượng
Sales & BD & Account Business Development

Linh Do

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Assistant to CEO

400 - $650
Administrative Assistant, Secretary Project Manager

Linh Do

Chat

Ẩn danh

Đây là Premium job chỉ dành cho thành viên hoạt động tích cực trên Aniday, với tối thiểu 15 lượt giới thiệu mỗi tháng

Are you a Recruiter/Headhunter?

Get access to 2,000+ Headhunting job orders

Join us as A headhunter

Are you an Employer?

Thousands of headhunters ready to help you

Join us as an Employer