Full Stack Engineer

TypeScript VueJS JavaScript Golang PHP

Icon salary Salary
Negotiable
Icon Location Location
Hanoi

Job Overview And Responsibility

- Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử các module trong lowcode platform của SYMPER - Đóng góp ý kiến, giải pháp, phản biện các vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ - Được review code và review chéo giữa các thành viên - Lên kế hoạch và thực hiện theo sprint, tháng, quý trong năm - Hướng dẫn, đào tạo các thành viên mới - Tham gia xây dựng/ hoàn thiện quy trình phát triển sản phẩm của Công ty

Required Skills and Experience

- Có kiến thức tốt về OOP, Clean architecture, ưu tiên có hiểu biết về các design patterns- Có trên 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web - Có trên 1 năm kinh nghiệm Golang hoặc PHP - Có trên 1 năm kinh nghiệm với lập trình front-end, thành thạo HTML, CSS, Javascript hoặc Typescript. Đã sử dụng một trong các Framework Vuejs, Angular, React - Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu code - Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu hệ thống - Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu DB

Why Candidate should apply this position

- Thu nhập 25 - 35 triệu / tháng - Lương tháng 13, Bonus performance theo đánh giá - Review lương 1 lần/ năm - Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm phức tạp, đòi hỏi sử dụng nhiều Tech stack, và hướng tới world class quality product. - Hàng tháng đánh giá Performance và KPI theo từng sprint 2 tuần

Preferred skills and experiences

- Ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm, đào tạo các thành viên khác trong nhóm là 1 lợi thế - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoặc sử dụng Scrum trong quá trình làm việc - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty product

Interview process

Phỏng vấn 2 vòng. Vòng 1 Technical với Engineering Manager, vòng 2 Cultural fit với CEO

Khá Đào Mạnh

Headhunter | Recruiter
employee 0 candidates
cup 0 interviews
health 0 offers

Apply for this job

Successfully!

Thank you, you have sent the information successfully.

← View more Khá Đào Mạnh's jobs
upload Click or drag file to this area to upload PDF only (3MB), You can update only 1 CV

Khá Đào Mạnh

Headhunter | Recruiter
Icon employee 0 candidates
Icon cup 0 interviews
Icon health 0 offers

Completed jobs (0)