Urgent

Strategy & Planning Manager

Management Account Management Microsoft Office Assistant

Icon salary Salary
Up to $1,610
Icon Location Location
Ho Chi Minh

Benefits

13th month salary 13th month salary
Extra health insurance Extra health insurance
Performance bonus Performance bonus
Full social insurance Full social insurance

Job Overview And Responsibility

Mô tả công việc: - Mục Tiêu vị trí: Vai trò này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh kỹ thuật số, xu hướng thị trường, hành vi của người tiêu dùng và khả năng phát triển các chiến lược dựa trên dữ liệu phù hợp với mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Bộ phận chiến lược sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhóm đa chức năng, bao gồm người quản lý khách hàng, nhóm sáng tạo, để phát triển các chiến lược toàn diện và sáng tạo nhằm mang lại kết quả có thể đo lường được. - Mong đợi về năng lực: 1. Năng lực quản lý dự án 1. Đưa ra và thực thi được các giải pháp để đảm bảo chất lượng dự án được hoàn thiện 2. Quản lý được thời gian và chất lượng của các kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cao (bao gồm phân định và sử dụng nguồn lực tham gia dự án hiệu quả, giám sát việc phối hợp với các team chức năng, thực hiện để đảm bảo chất lượng và phù hợp với định hướng chiến lược) 3. Đào tạo và huấn luyện team nâng cao kỹ năng quản lý dự án 4. Dự báo được các rủi ro và chuẩn bị các phương án dự phòng 2. Năng lực tư vấn chiến lược toàn diện 1. Thuyết phục được khách hàng hài lòng với chiến lược của mình 2. Tư vấn được đầy đủ, chính xác, kịp thời những vấn đề về kinh doanh và projects của khách hàng 3. Đưa ra được các giải pháp hiệu quả giúp các team thực hiện tốt dự án 4. Đào tạo & hướng dẫn team kỹ năng tư vấn cho khách hàng 3. Năng lực lập kế hoạch chiến lược 1. Đưa ra direction, tự làm và hoàn thiện Proposals để đi bán 2. Hoàn thiện được các loại báo cáo chuyên môn 3. Hướng dẫn team hoàn thiện công việc và đào tạo huấn luyện team (từ proposal đến các kỹ năng liên quan) 4. Năng lực Tạo sản phẩm mới (R&D) 1. Tạo được một sản phẩm mới bao gồm nghiên cứu, thiết kế, mô hình kinh doanh được ra mắt với khách hàng và ứng dụng trong hoạt động của công ty 2. Có những quan sát, nghiên cứu và đưa ra giải pháp cải thiện được sản phẩm dịch vụ hiện có của công ty tạo được hiệu quả vượt trội, đem lại nguồn doanh thu 3. Đào tạo team trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới

Required Skills and Experience

- Từ 3 - 4 năm kinh nghiệm làm planning, từng quản lý các dự án budget lớn từ các Agency: Dentsu, Hakuhodo, Ogilvy, TBWA, Circus, ADK,... hoặc các global agency, từng làm các ngành hàng như Công nghệ, FMCG,... - Có kinh nghiệm lên IMC plan và các kênh khác như PR, Influencer - Có critical thinking tốt, tư duy logic - Có khả năng quản lý dự án - Tiếng anh tốt, đặc biệt là kỹ năng present bằng tiếng Anh và lên planning - Ứng viên sinh năm 92 trở xuống, không lớn hơn 90

Why Candidate should apply this position

Với mô hình quản lý mở, chúng tôi mong muốn cung cấp những phúc lợi về mặt tài chính, sức khoẻ cá nhân và tinh thần thông qua - Chương trình chia sẻ lợi nhuận đối với toàn nhân viên Công ty. - Cách thức đánh giá bản thân không theo cấp bậc quản lý mà theo năng lực. - Bảo hiểm sức khoẻ PVI. - Ngày nghỉ phép cho sức khoẻ tinh thần. - Chính sách đào tạo và huấn luyện nâng cao năng lực. - Chuyến đi của công ty hàng năm và các hoạt động gắn kết nội bộ, các chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng.

Preferred skills and experiences

- Ưu tiên ứng viên có thế mạnh về data và research

Report to

Hiring Manager

Interview process

1 - 2 rounds of Interview

Doris P

Headhunter | Recruiter
Verified
employee 590 candidates
cup 166 interviews
health 26 offers

Apply for this job

Successfully!

Thank you, you have sent the information successfully.

← View more Doris P's jobs
upload Click or drag file to this area to upload PDF only (3MB), You can update only 1 CV

Doris P

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 590 candidates
Icon cup 166 interviews
Icon health 26 offers

Completed jobs (26)
 • 25/03/2024 03:21 AM
  Check Placement for OutSystems Developer (Jr)
 • 01/02/2024 07:52 AM
  Check Placement for [PKT] Business Development Manager
 • 06/11/2023 08:57 AM
  Check Placement for Finance Executive (AP Invoice Processing) - role 4
 • 16/10/2023 04:57 AM
  Check Placement for [SLK] Business Development Manager
 • 11/10/2023 10:38 AM
  Check Placement for Creative Director (Video Content Lead – Fiction)
 • 14/09/2023 09:29 PM
  Check Placement for [Nigeria] Counsellor - Leap Geebee
 • 11/09/2023 09:33 AM
  Check Placement for [Nigeria] Counsellor - Leap Geebee
 • 04/09/2023 12:06 AM
  Check Placement for [Nigeria] Country Manager
 • 21/08/2023 11:39 AM
  Check Placement for [Nigeria] Business Development Manager
 • 31/07/2023 03:31 AM
  Check Placement for Trade Finance Manager
 • 18/04/2023 09:16 AM
  Check Placement for Full-stack JavaScript Developer (Freelance) 5-hour mission
 • 17/04/2023 09:01 AM
  Check Placement for Full-stack JavaScript Developer (Freelance) 5-hour mission
 • 17/04/2023 03:47 AM
  Check Placement for Full-stack JavaScript Developer (Freelance) 5-hour mission
 • 05/04/2023 03:51 AM
  Check Placement for Senior Software Engineering
 • 20/03/2023 03:48 AM
  Check Placement for IT Service Desk
 • 17/03/2023 06:53 AM
  Check Placement for Mobile Developer - React Native (Freelance)
 • 06/03/2023 08:14 AM
  Check Placement for Software Engineering
 • 06/03/2023 03:35 AM
  Check Placement for OutSystems Developer (Jr)
 • 16/02/2023 10:52 AM
  Check Placement for Sale & Business Development
 • 31/01/2023 04:30 AM
  Check Placement for Mobile Developer - React Native (Freelance)
 • 10/01/2023 07:24 AM
  Check Placement for [Đà Nẵng] - Backend Developer (Nodejs)
 • 21/12/2022 08:17 AM
  Check Placement for General Accountant
 • 21/11/2022 04:48 AM
  Check Placement for #Senior Front-end Developer
 • 01/11/2022 02:38 AM
  Check Placement for Fresher Frontend Developer
 • 24/10/2022 02:36 AM
  Check Placement for Fresher Frontend Developer
 • 05/10/2022 03:41 AM
  Check Placement for Mobile Developer - React Native (Freelance)
View More
View Less