Chuyên viên Chính sách lao động

HR

Icon salary Salary
Up to $700
Icon Location Location
Long An

Benefits

Free lunch and Snacks Free lunch and Snacks
Others Others

Job Overview And Responsibility

- Phụ trách triển khai công cụ lập kế hoạch và báo cáo của toàn công ty - Xây dựng bộ kế hoạch năm/ quy/ tháng theo chuyên môn của chính sách lao động - Triển khai xây dựng kế hoạch công việc hàng quý, tháng của mảng chính sách lao động và kế hoạch ngân sách về lương, thưởng, phúc lợi - Thực hiện các công việc chuyên môn về C&B hàng ngày, định kỳ - Các công việc chuyên môn khác

Required Skills and Experience

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học các ngành liên quan - Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Chính sách lao động hoặc tương đương ở Khối sản suất - Mạnh về làm chính sách về lương thưởng, phúc lợi và chủ trì lập kế hoạch công ty, phòng ban, cá nhân và đánh giá thành tích bằng công cụ KPI - Độ tuổi: 30 - 40 - Ứng viên ở Long An hoặc ở bán kính nhà máy 25km đổ lại

Why Candidate should apply this position

- Tham gia Bảo hiểm xã hội đúng quy định của Nhà nước - Trợ cấp xăng xe, đi lại, ăn uống - Các đãi ngộ khác

Preferred skills and experiences

- Ưu tiên ứng viên ở gần nhà máy tại Long An

Report to

CEO

Interview process

Phỏng vấn với HO > Phỏng vấn với CEO

Jenny Ho

Headhunter | Recruiter
Verified
employee 473 candidates
cup 112 interviews
health 27 offers

Apply for this job

Successfully!

Thank you, you have sent the information successfully.

← View more Jenny Ho's jobs
upload Click or drag file to this area to upload PDF only (3MB), You can update only 1 CV

Jenny Ho

Headhunter | Recruiter
Verified
Icon employee 473 candidates
Icon cup 112 interviews
Icon health 27 offers

Completed jobs (27)